Skip to content

Integritetspolicy

För Hem elektriker AB är det viktigt att du känner dig trygg när du kontaktar oss. Det är även viktigt för oss att du känner till att vi hanterar personuppgifter med största aktsamhet och att vi värnar om din personliga integritet. Med vår integritetspolicy vill vi informera om hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data vi sparar hos oss. Den nya GDPR lagen innebär att du som kund har rätt att beställa ett registerutdrag med de uppgifter vi har om dig.

Genom att använda vår webbplats eller kontaktar oss så godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Situationer när Hem Elektriker AB behandlar dina personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter du tillhandahåller oss när du skickar ett e-postmeddelande eller kontaktar oss via telefon. Om du anlitar Hem Elektriker AB som installatör för elektriska tjänster och använder dig av rotavdrag för arbetet kommer vi behöva spara dina personuppgifter för att senare kunna redovisa dessa till Skatteverket.

Vi behandlar dina person- och kontaktuppgifter på olika grunder:
För att kunna administrera avtalsrelationer med våra kunder. För att kunna hantera betalningar och försäljningar och/eller andra betalningsuppgifter. För att kunna ge dig personlig service och sedvanlig kundrelationshantering behandlar vi administrativ information och kontaktuppgifter.

Vid fakturering av utförda tjänster behandlar vi faktureringsinformation i enlighet med de krav som gällande lagstiftning kräver, till exempel vid bokföringsändamål. Den typen av person- och kontaktuppgifter sparas så länge lagen kräver (normalt 7 år). Vi sparar även dina personuppgifter på andra grunder än för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, t.ex. för att följa konsumenttjänstlagen. Lagstadgade krav styr då hur länge vi sparar dina uppgifter (normalt 10 år).

Vem har tillgång till dina person- och kontaktuppgifter?

Hem Elektriker AB säljer inte eller på annat sätt överför personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar dock inte betrodd tredjepart så kallade personuppgiftsbiträden som hjälper oss att driva företagets administrativa verksamhet med krav att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och i övrigt följa gällande personuppgiftslagstiftning. Det är även nödvändigt att vi delar personlig information med till exempel skatteverket för att kunna ansöka om rotavdrag, för att kunna utföra bokföring och revisor samt vid andra tillfällen där lagen kräver så.

Hem Elektriker AB är inte personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för personuppgifter du tillhandahåller till tredjepart (som till exempel Google) när du besöker vår webbplats.

Rätt till tillgång av personuppgifter:

Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi tillhandahåller om dig. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år. Du kan kontakta Hem Elektriker AB på e-postadress: admin@hem-elektriker-uppsala.se som då skickar dig dina registrerade personuppgifter via e-post. Vi kan komma att behöva efterfråga fler uppgifter från dig för att kunna säkerställa att informationen vi lämnar ut går till rätt person.

Rätt till rättelse av personuppgifter:

Du har rätt att begära rättelse av dina person- och kontaktuppgifter om de är felaktiga, samt komplettera ofullständiga personuppgifter. Om du anser att Hem Elektriker AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss.

Rätt till radering av personuppgifter:

Du har rätt att när som helst att begära radering av personuppgifter som behandlas av Hem Elektriker AB med undantag av följande situationer: Om inget annat krävs enligt lag som t.ex. bokföring eller konsumenttjänstlag. Om du har ett pågående ärende hos oss eller för att kunna fastställa eller försvara rättsliga anspråk. Om du har en obetald skuld hos Hem Elektriker AB, oberoende av betalningsmetod.

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter:

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter. Hem Elektriker AB fortsätter då inte att behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa ett legitimt skäl som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk. Vi kan dock behöva begränsa vissa tjänster om vi saknar tillgång till uppgifterna.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Hem Elektriker AB har på företagets utsett ett dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att övervaka att företaget behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig och gällande lagstiftning. Har du frågor gällande vår integritets- och personuppgiftspolicy, behandling av dina personliga uppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud Ivayla Drumev som är ekonomiansvarig och registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Hem Elektriker AB
Kungsängsvägen 31B
753 23 Uppsala
E-postadress: admin@hem-elektriker-uppsala.se

Företagsregister:
Bolagsverket
Organisationsnummer:556967-3899
Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE556967389901